Nasz Zespół

Jakub Gorzelnik

Partner, adwokat

Andrzej Nentwig

PARTNER, ADWOKAT

Bartłomiej Ziębiński

PARTNER, RADCA PRAWNY

Beata Zys

Counsel, radca prawny

Łukasz Wielądek

Of Counsel, adwokat

Agata Adamczyk

Associate

Aleksandra Kurecka

Associate

Anna Olender

Junior Associate

Paulina Harhaj

Paralegal

Jakub Gorzelnik

PARTNER, ADWOKAT

Jakub doradza klientom z sektora energetycznego od roku 2007. Doświadczenie zbierał pracując w departamentach energetycznych międzynarodowych kancelarii Garrigues oraz CMS. Następnie Jakub pracował przez kilka lat jako szef działu prawnego w spółce Wento, czołowym polskim deweloperze projektów wiatrowych i fotowoltaicznych (PV). Doradzał przy wielu transakcjach M&A oraz joint venture w sektorze OZE, a także przy kilku transakcjach finansowania (zarówno po stronie kredytodawców, jak i kredytobiorców). Był również zaangażowany i nadzorował liczne analizy prawne due diligence projektów i przedsiębiorstw OZE. Jakub negocjował kontrakty o znacznej wartości w branży OZE, m.in. EPC, O&M, TSA, BoP, itp. Był doradcą szeregu międzynarodowych i krajowych deweloperów OZE przy rozwijaniu dużych (utility scale) projektów w zakresie energii słonecznej lub wiatrowej. Jakub posiada również bogate doświadczenie procesowe w branży energetycznej, obejmujące zarówno spory cywilne, jak i regulacyjne. Pełnił także rolę arbitra w sporach dotyczących aktywów energii odnawialnej.

Oprócz OZE, Jakub jest doświadczonym prawnikiem w branży naftowo-gazowej. Przez kilka lat doradzał głównie dużym międzynarodowym koncernom naftowo-gazowym w różnych kwestiach (kontraktowych i transakcyjnych) związanych z ich działalnością poszukiwawczo-wydobywczą w Polsce, między innymi reprezentując je przed regulatorem rynku (w tym w zakresie koncesji lub tzw. postępowań prekwalifikacyjnych).

Andrzej Nentwig

PARTNER, ADWOKAT

Andrzej doradza klientom z sektora energii od roku 2006. Doświadczenie zbierał w departamentach energetycznych kancelarii WKB, CMS oraz Bird & Bird, w której kierował praktyką energy & utilities w Polsce. Doradzał przy wielu analizach due diligence, transakcjach M&A oraz finansowania (w tym w formule project finance) w polskim sektorze energetyki odnawialnej, przede wszystkim w branży PV, ale również w energetyce wiatrowej. Był także zaangażowany w wiele projektów z zakresu energetyki konwencjonalnej, w tym dotyczących elektrowni węglowych czy źródeł kogeneracyjnych. Doradzał spółkom obrotu energią i/lub gazem w różnych kwestiach regulacyjnych oraz reprezentował je w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Andrzej posiada również szerokie doświadczenie w sektorze gazowym, gdzie między innymi kompleksowo doradzał przy działalności poszukiwawczo-wydobywczej dotyczącej złóż gazu niekonwencjonalnego (złoża łupkowe i gaz zamknięty/tight gas), a także przy przełomowych projektach takich, jak Baltic Pipe. W przeszłości przez cztery lata pracował jako szef działu Legal and Compliance w polskiej spółce-córce BNK Petroleum Inc., amerykańskiej giełdowej spółki naftowo-gazowej. Przez kilka lat był członkiem komisji prawno-regulacyjnej Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, obecnie jest z kolei doradcą zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej. Andrzej został wyróżniony jako jeden z wiodących polskich prawników sektora energetycznego przez Chambers Europe (edycje 2019 i 2020) oraz w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” (edycja z roku 2019).

Bartłomiej Ziębiński

Partner, radca prawny

Bartłomiej doradza klientom z sektora energetycznego od roku 1998. Doświadczenie zbierał w departamentach energetycznych dużych międzynarodowych kancelarii prawnych, takich jak Hunton & Williams, Dentons i CMS. Bartłomiej doradzał przy wielu transakcjach M&A oraz transakcjach finansowania aktywów wytwórczych OZE. Był również zaangażowany i nadzorował liczne analizy due diligence projektów i przedsiębiorstw OZE. Bartłomiej przez wiele lat pracował przy rozwijaniu projektów OZE, m.in. świadcząc usługi doradcze dotyczące wszystkich prawnych aspektów procesu inwestycyjnego, a także przy kontraktach branżowych niezbędnych do pełnej implementacji projektów OZE, począwszy od wczesnych etapów rozwoju do fazy operacyjnej (kontrakty EPC, O&M, BoP, itp.). Przez kilka lat pełnił funkcję General Counsel w Enern, czeskim funduszu inwestującym w farmy wiatrowe i posiadającym funkcjonujące aktywa wiatrowe w Polsce.

Oprócz OZE, Bartłomiej pracował dla wielu klientów z branży elektrociepłowniczej, w tym w zakresie dystrybucji ciepła, a jego doradztwo obejmowało zarówno kwestie regulacyjne (doradztwo taryfowe, reprezentacja przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, itp.), jak i m.in. kontrakty typu off-take (na sprzedaż ciepła). Zebrał również bogate doświadczenie w branży naftowej, gdzie doradzał przy inwestycjach typu greenfield i akwizycjach na polskim rynku.

Bartłomiej jest doświadczonym doradcą firm infrastrukturalnych, które wspierał głównie przy projektach związanych z budową dróg i autostrad oraz realizacją parków przemysłowych.

Beata Zys

COUNSEL, RADCA PRAWNY

Beata doradza klientom z sektora energetycznego od roku 2008. Doświadczenie zbierała w departamentach energetycznych kancelarii Clifford Chance i Dentons. Uczestniczyła, a następnie nadzorowała wiele projektów due diligence dotyczących odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe i instalacje PV) dla instytucji finansujących, inwestorów (kupujących), a także sprzedających. Jej doświadczenie koncentruje się zwłaszcza na obszarach administracyjno-regulacyjnych, gdzie specjalizuje się w doradztwie we wszystkich sprawach związanych z rozwojem projektów energetyki odnawialnej (kwestie nieruchomościowe, postępowania administracyjne związane z procesem inwestycyjnym, aspekty środowiskowe). Jej obszerne doświadczenie w energetyce rozciąga się również na rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego, gdzie doradzała spółkom obrotu lub spółkom dystrybucyjnym w różnych postępowaniach regulacyjnych (związanych z koncesjami, taryfami, przyłączeniem do sieci, karami administracyjnymi itp.) oraz w sporach sądowych. Beata doradzała też przy skomplikowanych sprawach i transakcjach dotyczących nieruchomości, zarówno w sektorze energetycznym, jak i w innych branżach. Służyła także wsparciem dla szeregu firm budowlanych w całym procesie inwestycyjnym, gdzie jej doradztwo dotyczyło głównie pozwoleń i zagadnień środowiskowych oraz kontraktów budowlanych.

Łukasz Wielądek

Of Counsel, adwokat

Łukasz doradza klientom, w tym również z sektora energetycznego i infrastrukturalnego, od roku 2005. Doświadczenie procesowe zdobywał w butikowych polskich kancelariach, w tym Vogel Zaborowski Dubiński oraz w Matczuk Wieczorek i Wspólnicy, gdzie przez kilka lat kierował praktyką sporów i postępowań karnych. Z sukcesem wielokrotnie reprezentował szereg inwestorów i deweloperów z branży energetycznej w sporach sądowych dotyczących m.in. inwestycji realizowanych w systemie generalnego wykonawstwa (EPC) czy w oparciu o ogólne warunki kontraktowe dla budowy FIDIC. Niezależnie od branży energetycznej, infrastrukturalnej czy budowlanej, Łukasz reprezentował także klientów w precedensowych postępowaniach na rynkach kapitałowych, a także w sprawach m.in. z zakresu: prawa karnego gospodarczego, praw własności przemysłowej, roszczeń wynikających z konwencji CMR, czynów nieuczciwej konkurencji, czy w skomplikowanych sporach nieruchomościowych. W GNZ LEGAL Łukasz prowadzi i nadzoruje dla Klientów postępowania sporne, zarówno przed sądami powszechnymi jak i przez arbitrażem.

Agata Adamczyk

ASSOCIATE

Agata wspierała firmy energetyczne, w tym inwestorów OZE, a także podmioty zajmujące się obrotem energią, głównie w transakcjach M&A i związanych z nimi procesach due diligence. Posiada doświadczenie w zakresie nieruchomości i aspektów regulacyjnych energetyki w Polsce. Agata również opracowywała i pomagała w negocjowaniu różnych kontraktów branżowych, w tym umów EPC, O&M, PPA, TSA, itp. Zdobyła bogate doświadczenie w doradztwie korporacyjnym w różnych segmentach branży energetycznej. Reprezentowała klientów posiadających zarówno konwencjonalne, jak i odnawialne źródła energii w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (w tym w postępowaniach koncesyjnych czy dotyczących nałożenia kar pieniężnych). Doradzała też operatorom sieci w kwestiach regulacyjnych, a także w sporach sądowych w branży energetycznej.

Aleksandra Kurecka

ASSOCIATE

Aleksandra ma doświadczenie przede wszystkim w branży energetyki odnawialnej, gdzie pracowała przy wielu analizach due diligence, transakcjach M&A oraz transakcjach finansowania (działając zarówno na rzecz kredytobiorców, jak i kredytodawców). W swojej pracy koncentruje się również na aspektach regulacyjnych i administracyjnych sektora energetyki odnawialnej w Polsce. Aleksandra pracowała przy różnych kontraktach w sektorze energetycznym, w tym umowach EPC, PPA, umowach sprzedaży ciepła czy złożonych kontraktach dewelopmentowych zawieranych np. pomiędzy partnerami joint venture. Ma również doświadczenie w doradztwie korporacyjnym zarówno na rzecz operatorów energetyki konwencjonalnej, jak i operatorów energii odnawialnej. Aleksandra zajmowała się także sprawami związanymi z obrotem energią i paliwami gazowymi. Ponadto pracowała dla kilku firm naftowo-gazowych w zakresie rozmaitych spraw korporacyjnych i kontraktowych.

Anna Olender

JUNIOR ASSOCIATE

Anna pracuje głównie dla klientów z sektora energii odnawialnej, zajmując się przede wszystkim projektami farm wiatrowych i PV (energia słoneczna). Uczestniczyła w procesach due diligence, zdobywając doświadczenie m.in. w zakresie prawa spółek i nieruchomości. Wspierała starszych prawników w transakcjach M&A, transakcjach finansowania, a także w opracowaniu lub opiniowaniu licznych kontraktów energetycznych, w tym EPC, BoP, TSA, itp. Doradzała również w kilku innych sprawach dotyczących energetyki, w tym związanych z obrotem energią oraz paliwami gazowymi na rynku polskim. Asystowała także starszym prawnikom w reprezentowaniu Klientów w różnorodnych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Paulina Harhaj

PARALEGAL

Praca Pauliny koncentruje się przede wszystkim na sektorze energii odnawialnej, gdzie wspierała deweloperów farm wiatrowych, inwestorów PV, inwestorów źródeł ciepłowniczych wykorzystujących biomasę, operatorów systemów przetwarzania odpadów w energię (waste-to-energy), itp. Była zaangażowana w szereg procesów due diligence, zdobywając doświadczenie w sprawach korporacyjnych, nieruchomościowych, administracyjnych i regulacyjnych istotnych dla sektora OZE w Polsce. Pracowała również nad opiniami prawnymi dotyczącymi polskiego systemu wsparcia energetyki odnawialnej. Wspierała starszych prawników w procesach due diligence, transakcjach M&A, transakcjach finansowania, sporach energetycznych oraz w postępowaniach przed regulatorem rynku energii w Polsce oraz organem regulacyjnym ds. poszukiwania i wydobywania ropy naftowej i gazu w Polsce.