Nasz Zespół

Jakub Gorzelnik

Partner, adwokat

Andrzej Nentwig

PARTNER, ADWOKAT

Bartłomiej Ziębiński

PARTNER, RADCA PRAWNY

Beata Zys

Counsel, radca prawny

Przemysław Gorzkowski

Adwokat, of counsel

GNZ Legal to - oprócz Partnerów i prawników Counsel - zespół 7 prawników Associate i Junior Associate o różnorodnym doświadczeniu w polskiej branży energetycznej, w szczególności w sektorze energetyki odnawialnej.

Jakub Gorzelnik

PARTNER, ADWOKAT

Jakub doradza klientom z sektora energetycznego od roku 2007. Doświadczenie zbierał pracując w departamentach energetycznych międzynarodowych kancelarii Garrigues oraz CMS. Następnie Jakub pracował przez kilka lat jako szef działu prawnego w spółce Wento, czołowym polskim deweloperze projektów wiatrowych i fotowoltaicznych (PV). Doradzał przy wielu transakcjach M&A oraz joint venture w sektorze OZE, a także przy kilku transakcjach finansowania (zarówno po stronie kredytodawców, jak i kredytobiorców). Był również zaangażowany i nadzorował liczne analizy prawne due diligence projektów i przedsiębiorstw OZE. Jakub negocjował kontrakty o znacznej wartości w branży OZE, m.in. EPC, O&M, TSA, BoP, itp. Był doradcą szeregu międzynarodowych i krajowych deweloperów OZE przy rozwijaniu dużych (utility scale) projektów w zakresie energii słonecznej lub wiatrowej. Jakub posiada również bogate doświadczenie procesowe w branży energetycznej, obejmujące zarówno spory cywilne, jak i regulacyjne. Pełnił także rolę arbitra w sporach dotyczących aktywów energii odnawialnej.

Oprócz OZE, Jakub jest doświadczonym prawnikiem w branży naftowo-gazowej. Przez kilka lat doradzał głównie dużym międzynarodowym koncernom naftowo-gazowym w różnych kwestiach (kontraktowych i transakcyjnych) związanych z ich działalnością poszukiwawczo-wydobywczą w Polsce, między innymi reprezentując je przed regulatorem rynku (w tym w zakresie koncesji lub tzw. postępowań prekwalifikacyjnych).

Andrzej Nentwig

PARTNER, ADWOKAT

Andrzej doradza klientom z sektora energii od roku 2006. Doświadczenie zbierał w departamentach energetycznych kancelarii WKB, CMS oraz Bird & Bird, w której kierował praktyką energy & utilities w Polsce. Doradzał przy wielu analizach due diligence, transakcjach M&A oraz finansowania (w tym w formule project finance) w polskim sektorze energetyki odnawialnej, przede wszystkim w branży PV, ale również w energetyce wiatrowej. Był także zaangażowany w wiele projektów z zakresu energetyki konwencjonalnej, w tym dotyczących elektrowni węglowych czy źródeł kogeneracyjnych. Doradzał spółkom obrotu energią i/lub gazem w różnych kwestiach regulacyjnych oraz reprezentował je w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Andrzej posiada również szerokie doświadczenie w sektorze gazowym, gdzie między innymi kompleksowo doradzał przy działalności poszukiwawczo-wydobywczej dotyczącej złóż gazu niekonwencjonalnego (złoża łupkowe i gaz zamknięty/tight gas), a także przy przełomowych projektach takich, jak Baltic Pipe. W przeszłości przez cztery lata pracował jako szef działu Legal and Compliance w polskiej spółce-córce BNK Petroleum Inc., amerykańskiej giełdowej spółki naftowo-gazowej. Przez kilka lat był członkiem komisji prawno-regulacyjnej Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, obecnie jest z kolei doradcą zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej. Andrzej został wyróżniony jako jeden z wiodących polskich prawników sektora energetycznego przez Chambers Europe (edycje 2019 i 2020) oraz w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” (edycja z roku 2019).

Bartłomiej Ziębiński

Partner, radca prawny

Bartłomiej doradza klientom z sektora energetycznego od roku 1998. Doświadczenie zbierał w departamentach energetycznych dużych międzynarodowych kancelarii prawnych, takich jak Hunton & Williams, Dentons i CMS. Bartłomiej doradzał przy wielu transakcjach M&A oraz transakcjach finansowania aktywów wytwórczych OZE. Był również zaangażowany i nadzorował liczne analizy due diligence projektów i przedsiębiorstw OZE. Bartłomiej przez wiele lat pracował przy rozwijaniu projektów OZE, m.in. świadcząc usługi doradcze dotyczące wszystkich prawnych aspektów procesu inwestycyjnego, a także przy kontraktach branżowych niezbędnych do pełnej implementacji projektów OZE, począwszy od wczesnych etapów rozwoju do fazy operacyjnej (kontrakty EPC, O&M, BoP, itp.). Przez kilka lat pełnił funkcję General Counsel w Enern, czeskim funduszu inwestującym w farmy wiatrowe i posiadającym funkcjonujące aktywa wiatrowe w Polsce.

Oprócz OZE, Bartłomiej pracował dla wielu klientów z branży elektrociepłowniczej, w tym w zakresie dystrybucji ciepła, a jego doradztwo obejmowało zarówno kwestie regulacyjne (doradztwo taryfowe, reprezentacja przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, itp.), jak i m.in. kontrakty typu off-take (na sprzedaż ciepła). Zebrał również bogate doświadczenie w branży naftowej, gdzie doradzał przy inwestycjach typu greenfield i akwizycjach na polskim rynku.

Bartłomiej jest doświadczonym doradcą firm infrastrukturalnych, które wspierał głównie przy projektach związanych z budową dróg i autostrad oraz realizacją parków przemysłowych.

Beata Zys

COUNSEL, RADCA PRAWNY

Beata doradza klientom z sektora energetycznego od roku 2008. Doświadczenie zbierała w departamentach energetycznych kancelarii Clifford Chance i Dentons. Uczestniczyła, a następnie nadzorowała wiele projektów due diligence dotyczących odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe i instalacje PV) dla instytucji finansujących, inwestorów (kupujących), a także sprzedających. Jej doświadczenie koncentruje się zwłaszcza na obszarach administracyjno-regulacyjnych, gdzie specjalizuje się w doradztwie we wszystkich sprawach związanych z rozwojem projektów energetyki odnawialnej (kwestie nieruchomościowe, postępowania administracyjne związane z procesem inwestycyjnym, aspekty środowiskowe). Jej obszerne doświadczenie w energetyce rozciąga się również na rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego, gdzie doradzała spółkom obrotu lub spółkom dystrybucyjnym w różnych postępowaniach regulacyjnych (związanych z koncesjami, taryfami, przyłączeniem do sieci, karami administracyjnymi itp.) oraz w sporach sądowych. Beata doradzała też przy skomplikowanych sprawach i transakcjach dotyczących nieruchomości, zarówno w sektorze energetycznym, jak i w innych branżach. Służyła także wsparciem dla szeregu firm budowlanych w całym procesie inwestycyjnym, gdzie jej doradztwo dotyczyło głównie pozwoleń i zagadnień środowiskowych oraz kontraktów budowlanych.

Przemysław Gorzkowski

Adwokat, of counsel

Przemysław doradza klientom z sektora infrastrukturalnego i energetycznego. Doświadczenie zbierał pracując przez lata, począwszy od 2007 roku, w renomowanych warszawskich kancelariach, a następnie w spółkach Grupy Mostostal Warszawa, jednej z czołowych firm budowlanych specjalizującej się m.in. w budownictwie energetycznym i przemysłowym (gdzie kierował pracami działu prawnego, zespołu prawnego dedykowanego dla energetyki i przemysłu oraz działu zarządzania roszczeniami), jak również prowadząc własną praktykę. Doradzał przy wielu procesach inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej (elektrownie węglowe i gazowe) i odnawialnej (spalarnie śmieci, elektrownie wodne, farmy wiatrowe) oraz inwestycjach przemysłowych (gas&oil), świadcząc obsługę prawną w ramach projektów obejmujących m.in. budowę bloków energetycznych 2x900MW w Elektrowni Opole i budowę bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka C. Przemysław świadczył również obsługę prawną procesów restrukturyzacji projektów, w tym dla ww. Projektu Opole oraz dla projektu budowy bloku energetycznego o mocy 800-910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Łączna wartość projektów infrastrukturalnych oraz energetycznych, dla których obsługę prawną świadczył Przemysław wynosi kilkanaście miliardów złotych. Posiada także bogate doświadczenie procesowe w branży infrastrukturalnej i energetycznej.