Prawnicy

Beata Zys

Counsel, radca prawny

Przemysław Gorzkowski

Adwokat, of counsel

GNZ Legal to - oprócz Partnerów i prawników Counsel - zespół 7 prawników Associate i Junior Associate o różnorodnym doświadczeniu w polskiej branży energetycznej, w szczególności w sektorze energetyki odnawialnej.

Beata Zys

COUNSEL, RADCA PRAWNY

Beata doradza klientom z sektora energetycznego od roku 2008. Doświadczenie zbierała w departamentach energetycznych kancelarii Clifford Chance i Dentons. Uczestniczyła, a następnie nadzorowała wiele projektów due diligence dotyczących odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe i instalacje PV) dla instytucji finansujących, inwestorów (kupujących), a także sprzedających. Jej doświadczenie koncentruje się zwłaszcza na obszarach administracyjno-regulacyjnych, gdzie specjalizuje się w doradztwie we wszystkich sprawach związanych z rozwojem projektów energetyki odnawialnej (kwestie nieruchomościowe, postępowania administracyjne związane z procesem inwestycyjnym, aspekty środowiskowe). Jej obszerne doświadczenie w energetyce rozciąga się również na rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego, gdzie doradzała spółkom obrotu lub spółkom dystrybucyjnym w różnych postępowaniach regulacyjnych (związanych z koncesjami, taryfami, przyłączeniem do sieci, karami administracyjnymi itp.) oraz w sporach sądowych. Beata doradzała też przy skomplikowanych sprawach i transakcjach dotyczących nieruchomości, zarówno w sektorze energetycznym, jak i w innych branżach. Służyła także wsparciem dla szeregu firm budowlanych w całym procesie inwestycyjnym, gdzie jej doradztwo dotyczyło głównie pozwoleń i zagadnień środowiskowych oraz kontraktów budowlanych.

Przemysław Gorzkowski

Adwokat, of counsel

Przemysław doradza klientom z sektora infrastrukturalnego i energetycznego. Doświadczenie zbierał pracując przez lata, począwszy od 2007 roku, w renomowanych warszawskich kancelariach, a następnie w spółkach Grupy Mostostal Warszawa, jednej z czołowych firm budowlanych specjalizującej się m.in. w budownictwie energetycznym i przemysłowym (gdzie kierował pracami działu prawnego, zespołu prawnego dedykowanego dla energetyki i przemysłu oraz działu zarządzania roszczeniami), jak również prowadząc własną praktykę. Doradzał przy wielu procesach inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej (elektrownie węglowe i gazowe) i odnawialnej (spalarnie śmieci, elektrownie wodne, farmy wiatrowe) oraz inwestycjach przemysłowych (gas&oil), świadcząc obsługę prawną w ramach projektów obejmujących m.in. budowę bloków energetycznych 2x900MW w Elektrowni Opole i budowę bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka C. Przemysław świadczył również obsługę prawną procesów restrukturyzacji projektów, w tym dla ww. Projektu Opole oraz dla projektu budowy bloku energetycznego o mocy 800-910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Łączna wartość projektów infrastrukturalnych oraz energetycznych, dla których obsługę prawną świadczył Przemysław wynosi kilkanaście miliardów złotych. Posiada także bogate doświadczenie procesowe w branży infrastrukturalnej i energetycznej.