Energetyka Wiatrowa

Doświadczenie zawodowe partnerów GNZ LEGAL w sektorze wiatrowym sięga 2004 roku.

Prawnicy GNZ LEGAL to rynkowi eksperci, którzy w sektorze lądowej energetyki wiatrowej doradzali przy wielu znaczących na polskim rynku transakcjach M&A, prowadzili i nadzorowali badania due diligence, negocjowali liczne kontrakty niezbędne dla realizacji i budowy projektów wiatrowych (umowy BoP, EPC, TSA, kontrakty inżynieryjne) oraz umowy porealizacyjne i związane z fazą operacyjną istniejących aktywów wytwórczych. Reprezentowaliśmy inwestorów w sporach (w tym zarówno w sporach na tle kontraktowym, jak i sporach związanych z odmową przyłączenia projektów do sieci elektroenergetycznej). Członkowie naszego zespołu wielokrotnie doradzali także przy transakcjach dłużnego finansowania lub refinansowania farm wiatrowych, zarówno po stronie banków finansujących jak i po stronie kredytobiorców.

W branży wiatrowej naszych Klientów wspieramy głównie w następujących obszarach:

Aby zobaczyć przykłady najnowszych doświadczeń kancelarii GNZ LEGAL oraz jej prawników w sektorze energetyki wiatrowej

Osoby do kontaktu

Jakub Gorzelnik

Partner, adwokat

Bartłomiej Ziębiński

PARTNER, RADCA PRAWNY

Beata Zys

Counsel, radca prawny

Jakub Gorzelnik

PARTNER, ADWOKAT

Jakub doradza klientom z sektora energetycznego od roku 2007. Doświadczenie zbierał pracując w departamentach energetycznych międzynarodowych kancelarii Garrigues oraz CMS. Następnie Jakub pracował przez kilka lat jako szef działu prawnego w spółce Wento, czołowym polskim deweloperze projektów wiatrowych i fotowoltaicznych (PV). Doradzał przy wielu transakcjach M&A oraz joint venture w sektorze OZE, a także przy kilku transakcjach finansowania (zarówno po stronie kredytodawców, jak i kredytobiorców). Był również zaangażowany i nadzorował liczne analizy prawne due diligence projektów i przedsiębiorstw OZE. Jakub negocjował kontrakty o znacznej wartości w branży OZE, m.in. EPC, O&M, TSA, BoP, itp. Był doradcą szeregu międzynarodowych i krajowych deweloperów OZE przy rozwijaniu dużych (utility scale) projektów w zakresie energii słonecznej lub wiatrowej. Jakub posiada również bogate doświadczenie procesowe w branży energetycznej, obejmujące zarówno spory cywilne, jak i regulacyjne. Pełnił także rolę arbitra w sporach dotyczących aktywów energii odnawialnej.

Oprócz OZE, Jakub jest doświadczonym prawnikiem w branży naftowo-gazowej. Przez kilka lat doradzał głównie dużym międzynarodowym koncernom naftowo-gazowym w różnych kwestiach (kontraktowych i transakcyjnych) związanych z ich działalnością poszukiwawczo-wydobywczą w Polsce, między innymi reprezentując je przed regulatorem rynku (w tym w zakresie koncesji lub tzw. postępowań prekwalifikacyjnych).

Bartłomiej Ziębiński

Partner, radca prawny

Bartłomiej doradza klientom z sektora energetycznego od roku 1998. Doświadczenie zbierał w departamentach energetycznych dużych międzynarodowych kancelarii prawnych, takich jak Hunton & Williams, Dentons i CMS. Bartłomiej doradzał przy wielu transakcjach M&A oraz transakcjach finansowania aktywów wytwórczych OZE. Był również zaangażowany i nadzorował liczne analizy due diligence projektów i przedsiębiorstw OZE. Bartłomiej przez wiele lat pracował przy rozwijaniu projektów OZE, m.in. świadcząc usługi doradcze dotyczące wszystkich prawnych aspektów procesu inwestycyjnego, a także przy kontraktach branżowych niezbędnych do pełnej implementacji projektów OZE, począwszy od wczesnych etapów rozwoju do fazy operacyjnej (kontrakty EPC, O&M, BoP, itp.). Przez kilka lat pełnił funkcję General Counsel w Enern, czeskim funduszu inwestującym w farmy wiatrowe i posiadającym funkcjonujące aktywa wiatrowe w Polsce.

Oprócz OZE, Bartłomiej pracował dla wielu klientów z branży elektrociepłowniczej, w tym w zakresie dystrybucji ciepła, a jego doradztwo obejmowało zarówno kwestie regulacyjne (doradztwo taryfowe, reprezentacja przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, itp.), jak i m.in. kontrakty typu off-take (na sprzedaż ciepła). Zebrał również bogate doświadczenie w branży naftowej, gdzie doradzał przy inwestycjach typu greenfield i akwizycjach na polskim rynku.

Bartłomiej jest doświadczonym doradcą firm infrastrukturalnych, które wspierał głównie przy projektach związanych z budową dróg i autostrad oraz realizacją parków przemysłowych.

Beata Zys

COUNSEL, RADCA PRAWNY

Beata doradza klientom z sektora energetycznego od roku 2008. Doświadczenie zbierała w departamentach energetycznych kancelarii Clifford Chance i Dentons. Uczestniczyła, a następnie nadzorowała wiele projektów due diligence dotyczących odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe i instalacje PV) dla instytucji finansujących, inwestorów (kupujących), a także sprzedających. Jej doświadczenie koncentruje się zwłaszcza na obszarach administracyjno-regulacyjnych, gdzie specjalizuje się w doradztwie we wszystkich sprawach związanych z rozwojem projektów energetyki odnawialnej (kwestie nieruchomościowe, postępowania administracyjne związane z procesem inwestycyjnym, aspekty środowiskowe). Jej obszerne doświadczenie w energetyce rozciąga się również na rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego, gdzie doradzała spółkom obrotu lub spółkom dystrybucyjnym w różnych postępowaniach regulacyjnych (związanych z koncesjami, taryfami, przyłączeniem do sieci, karami administracyjnymi itp.) oraz w sporach sądowych. Beata doradzała też przy skomplikowanych sprawach i transakcjach dotyczących nieruchomości, zarówno w sektorze energetycznym, jak i w innych branżach. Służyła także wsparciem dla szeregu firm budowlanych w całym procesie inwestycyjnym, gdzie jej doradztwo dotyczyło głównie pozwoleń i zagadnień środowiskowych oraz kontraktów budowlanych.