Energetyka Konwencjonalna i Ciepłownictwo

Doświadczenie prawników GNZ LEGAL, jak i aktualne projekty, w których kancelaria wspiera swych Klientów wykraczają znacząco poza sektor odnawialnych źródeł energii.

GNZ LEGAL doradza przedsiębiorstwom energetycznym, którzy prowadzą działalność w zakresie obrotu energią elektryczną lub paliwami gazowymi, wytwórcom energii ze źródeł konwencjonalnych, czy przedsiębiorstwom dystrybucyjnym lub przesyłowym (OSD/OSP). Zakres doradztwa to m.in. bieżące doradztwo regulacyjno-energetyczne, reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, czy doradztwo kontraktowe (np. umowy na sprzedaż energii czy na sprzedaż paliwa gazowego).

GNZ LEGAL jest też doradcą panelowym czołowych polskich spółek w sektorze gazowniczym.

Partnerzy GNZ LEGAL posiadają również bogate doświadczenie w sektorze ciepłowniczym, gdzie doradzali inwestorom zainteresowanym pozyskaniem w Polsce aktywów ciepłowniczych (zarówno wytwórczych, jak i sieciowych), lecz również doradzali w sektorze ciepłowniczym przy projektach typu greenfield (np. reprezentując inwestorów w przetargach dotyczących budowy nowych mocy ciepłowniczych, doradzając kompleksowo w zakresie całego procesu inwestycyjnego, czy negocjując umowy na dostawę ciepła lub też doradzając w kwestiach taryfowych i koncesyjnych). Zespół GNZ LEGAL doradzał jednej z największych wówczas spółek dystrybucji ciepła w sprawach związanych z odmową przyłączenia planowanych źródeł do sieci operatora. GNZ LEGAL posiada również doświadczenie w transakcjach finansowania aktywów ciepłowniczych.

W branży energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwie naszych Klientów wspieramy głównie w następujących obszarach:

Aby zobaczyć przykłady najnowszych doświadczeń kancelarii GNZ Legal oraz jej prawników w energetyce konwencjonalnej oraz ciepłownictwie

Osoby do kontaktu

Andrzej Nentwig

PARTNER, ADWOKAT

Bartłomiej Ziębiński

PARTNER, RADCA PRAWNY

Andrzej Nentwig

PARTNER, ADWOKAT

Andrzej doradza klientom z sektora energii od roku 2006. Doświadczenie zbierał w departamentach energetycznych kancelarii WKB, CMS oraz Bird & Bird, w której kierował praktyką energy & utilities w Polsce. Doradzał przy wielu analizach due diligence, transakcjach M&A oraz finansowania (w tym w formule project finance) w polskim sektorze energetyki odnawialnej, przede wszystkim w branży PV, ale również w energetyce wiatrowej. Był także zaangażowany w wiele projektów z zakresu energetyki konwencjonalnej, w tym dotyczących elektrowni węglowych czy źródeł kogeneracyjnych. Doradzał spółkom obrotu energią i/lub gazem w różnych kwestiach regulacyjnych oraz reprezentował je w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Andrzej posiada również szerokie doświadczenie w sektorze gazowym, gdzie między innymi kompleksowo doradzał przy działalności poszukiwawczo-wydobywczej dotyczącej złóż gazu niekonwencjonalnego (złoża łupkowe i gaz zamknięty/tight gas), a także przy przełomowych projektach takich, jak Baltic Pipe. W przeszłości przez cztery lata pracował jako szef działu Legal and Compliance w polskiej spółce-córce BNK Petroleum Inc., amerykańskiej giełdowej spółki naftowo-gazowej. Przez kilka lat był członkiem komisji prawno-regulacyjnej Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, obecnie jest z kolei doradcą zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej. Andrzej został wyróżniony jako jeden z wiodących polskich prawników sektora energetycznego przez Chambers Europe (edycje 2019 i 2020) oraz w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” (edycja z roku 2019).

Bartłomiej Ziębiński

Partner, radca prawny

Bartłomiej doradza klientom z sektora energetycznego od roku 1998. Doświadczenie zbierał w departamentach energetycznych dużych międzynarodowych kancelarii prawnych, takich jak Hunton & Williams, Dentons i CMS. Bartłomiej doradzał przy wielu transakcjach M&A oraz transakcjach finansowania aktywów wytwórczych OZE. Był również zaangażowany i nadzorował liczne analizy due diligence projektów i przedsiębiorstw OZE. Bartłomiej przez wiele lat pracował przy rozwijaniu projektów OZE, m.in. świadcząc usługi doradcze dotyczące wszystkich prawnych aspektów procesu inwestycyjnego, a także przy kontraktach branżowych niezbędnych do pełnej implementacji projektów OZE, począwszy od wczesnych etapów rozwoju do fazy operacyjnej (kontrakty EPC, O&M, BoP, itp.). Przez kilka lat pełnił funkcję General Counsel w Enern, czeskim funduszu inwestującym w farmy wiatrowe i posiadającym funkcjonujące aktywa wiatrowe w Polsce.

Oprócz OZE, Bartłomiej pracował dla wielu klientów z branży elektrociepłowniczej, w tym w zakresie dystrybucji ciepła, a jego doradztwo obejmowało zarówno kwestie regulacyjne (doradztwo taryfowe, reprezentacja przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, itp.), jak i m.in. kontrakty typu off-take (na sprzedaż ciepła). Zebrał również bogate doświadczenie w branży naftowej, gdzie doradzał przy inwestycjach typu greenfield i akwizycjach na polskim rynku.

Bartłomiej jest doświadczonym doradcą firm infrastrukturalnych, które wspierał głównie przy projektach związanych z budową dróg i autostrad oraz realizacją parków przemysłowych.